Efektywny proces sprzedaży

Cel: zrozumienie klientów, sposobu w jaki poszukują informacji i kupują produkty lub usługi oraz dopasowanie sposobu w jaki organizacja chce wchodzić w interakcje ze swoimi klientami​, przekonywać i sprzedawać im swoje produkty lub usługi.

Zadania:

  • Sformułowanie lub weryfikacja propozycji wartości wkomponowanej w rentowny model biznesowy,

  • Sformułowanie czytelnej strategii sprzedaży "go to market"

  • Identyfikacja “customer journey” z listą działań, pytań i wątpliwości klienta na każdym etapie zakupu, definicja punktów stycznych z klientem, szans przekonania oraz stosowanej komunikacji i interakcji z klientem na każdym etapie zakupu,

  • Zdefiniowanie zadań marketingowych i sprzedażowych na każdym etapie customer journey, 

  • Budowa procesu sprzedaży dla zidentyfikowanego "customer journey"

  • Standaryzacja przepływów pracy w budowaniu promocji i w dziale sprzedaży (budowa procesu sprzedaży po rynkach/typach klientów oraz dla MTS, MTO, ETO).

Potrzebujesz więcej szczegółów?
skontaktuj się z nami