Unikalna propozycja wartości
oraz
Budowa modelu biznesowego

 • budowa drzewa klientów,

 • segmentacja  rynku,

 • budowa profili klientów,

 • budowa mapy wartości organizacji,

 • tworzenie dopasowań mapy wartości do profili klientów

 • budowa oraz testowanie propozycji wartości metodą  Alexa Osterwaldera i tworzenie szybkich improwizacji,

 • budowa kanwy strategii konkurentów, branży i własnej (starej i planowanej nowej),

 • zdefiniowanie akcentu, elementów wyróżniających i hasła dla nowej kanwy strategii,

 • krytyczne spojrzenie na akcje strategiczne wynikające ze zmian kanwy strategii,

 • ocena propozycji wartości z wykorzystaniem mapy użyteczności dla nabywcy,

 • budowa modelu biznesowego w oparciu o propozycję nowej wartości i przy zastosowaniu kanwy modelu biznesowego,

 • weryfikacja propozycji wartości metodą Alexa Osterwaldera oraz teorią Błękitnego Oceanu,

 • zbudowanie zestawu hipotez związanych z propozycją wartości i modelem biznesowym,

 • testowanie hipotez przy użyciu biblioteki eksperymentów i cyklu buduj - mierz - ucz się, zgodnie z metodologii Lean startup.

Potrzebujesz więcej szczegółów?
skontaktuj się z nami