Maszyna sprzedażowa (zespół sprzedażowy)

Cel: zbudowanie struktury działu sprzedaży i marketingu do realizacji procesu sprzedażowego i najefektywniejszej obsługi klientów w ramach "customer journey" .

Zadania:

  • Analiza: "customer journey", procesu sprzedażowego, danych w CRM, a w tym szans sprzedażowych, leadów, kontaktów, promocji, aktywności sprzedawców (analiza lejka sprzedażowego) oraz analiza wskaźników efektywności dla działu sprzedaży,

  • Budowanie modelu struktury działu sprzedaży i marketingu w oparciu o zdefiniowany profil klienta, "customer journey" i proces sprzedaży z wykorzystaniem zasad centralizacji planowania i  standaryzacji przepływów pracy w sprzedaży i marketingu oraz specjalizację pracowników i formalizację zarządzania w dziale z uwzględnieniem wielkości i potrzeb organizacji,

  • Weryfikacja i opis zadań oraz kompetencji pracowników: obsługi klienta, sprzedaży zdalnej,  koordynacji kampanii, sprzedawców w terenie, liderów projektów,

  • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna pracowników działu sprzedaży i marketingu, 

  • Budowanie systemu wynagrodzeń i premii.

Potrzebujesz więcej szczegółów?
skontaktuj się z nami